LC IJsselmonde beschikt over een ANBI-stichting, met een eigen bestuur. Op deze pagina staat informatie over beleid en resultaten van de stichting.

 

Activiteitenverslag 2019/2020 van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde” (periode 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019)

In het boekjaar 2018-2019 zijn een tweetal kleinere projecten uitgevoerd in Thailand. Dit betrof:

  • een project voor een school voor minder begaafde blinden in Petchaburi;
  • een project voor een hulphuis voor minder begaafden in Prachuap.

Voor beide projecten zijn ook enkele lokale donaties ontvangen. 

De bestuursleden van de Stichting hebben geen vergoeding voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar ontvangen.

De vergelijkende cijfers hebben betrekking op een verlengd boekjaar van 1 januari 2017 tot en met 30 juli 2018.

 

Financiële verantwoording van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde” 2018/2019

                                                                30.06.2019          30.06.2018

                                                                       €                         €

Activa                                                                                        

Liquide middelen                                                                        

ABN Amro Bank NV, eurorekening                13.285                13.434

 

Siam Commercia Bank, Thaise Bath

(2018:ABN Amro N.V.) koers Bath-                  3.506                 3.822

Euro 38,60 (2018: idem)                                _______             _______                                                                       

                                                                        16.791              17.256    

Passiva

Eigen vermogen                                                    0                        0

Bestemmingsreserve projecten Thailand        16.791               17.256                                                                       

                                                                        16.791               17.256

 

Exploitatierekening                                  01.07.2018          01.01.2017

              t/m                     t/m

                                                                30.06.2019          30.06.2018

                                                                                               €

Ontvangen giften                                              725                    5.600

Uitgaven projecten Thailand                     -/-  1.190            -/-     610

Gift Jeugdspeelpark H.I. Ambacht                     -                 -/-    3.600

Gift Tuinproject Barendrecht                     ________           -/-    2.000

Ten laste van bestemmingsreserve            -/-    465            -/-       610